Tukirahasto vähävaraisille

Turun Toverit ry:n tukirahasto

Siinä missä aikuiset ymmärtävät liikunnan sosiaaliset ja terveydelliset merkitykset, lapsille ne eivät riitä motiiviksi. Lapsi liikkuu, koska hän nauttii siitä ja sen synnyttämästä yhteenkuuluvuuden tunteesta.

”Liikunta on lapselle itseisarvo, johon hänellä on oikeus.”

Turun alueen liikuntapaikoissa, halleilla ja kentillä, koetaan paljon elämää. Urheiluseuroilla on vahva asema yhteiskunnassa, jossa lapsia ja nuoria halutaan tukea kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tasapainoa. Me seuratoimijat katsomme lasta myös sinä raastavana hetkenä, kun hän joutuu lopettamaan harrastuksensa taloudellisista syistä. Samalla tiedostamme, miten omat keinomme vaikuttaa perheiden taloudelliseen vähäosaisuuteen ovat lähes olemattomat. Tarvitsemme välttämättä tueksi muita yhteiskunnallisia vaikuttajia, yrityksiä ja yksilöitä – jotta saisimme yhdessä muodostettua lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolta pitävän verkoston.

TuTo ry:n alle on perustettu syksyllä 2018 rahasto, josta vähävaraisia perheitä tuetaan jääkiekon ja muiden urheilulajien harrastamisesta aiheutuvissa kuluissa, jotta yksikään seuramme ja sen verkostoseurojen lapsi tai nuori ei joutuisi lopettamaan liikuntaharrastusta taloudellisista syistä.

Taloudellisen tuen tarvitsemiseen on monia syitä: vanhempien työttömyys, yksinhuoltajuus, sairaudet. Jokaisella perheellä on oma syynsä, mutta niistä yksikään ei ole sellainen, että se oikeuttaisi lapsen tai nuoren syrjäytymisen. Turun Toverit ry:n rahaston kautta perheet voivat hakea tukea liikuntaharrastukseen seurassa ja sen verkostoon kuuluvissa seuroissa. Valinnan kriteereinä ovat perheen taloudellinen tilanne, harrastemotivaatio, koulunkäynti sekä perheen mahdollisesti muulla tavoin vastaanottamat tuet. Haku tapahtuu omalla lomakkeellaan erikseen ilmoitettuna hakuaikana.

Tukiverkostostamme tulee sitä vahvempi ja kattavampi, mitä enemmän siinä on mukana toimijoita ja lahjoittajia. Siinä verkostossa jokainen löytää varmasti itselleen sopivan roolin.


Lisätiedot: toiminnanjohtaja Sini Paakkinen / sini.paakkinen@tuto.fi / 040 350 5427

Tukirahasto tilinumero: FI24 5710 0420 0750 12 / OP / TuTo ry Tukirahasto

Viestikenttään yrityksen/maksajan nimi


Rahankeräysluvan saaja: Turun Toverit ry

Rahankeräysluvan myöntäjä: Lounais-Suomen poliisilaitos

Keräysluvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2018/1221, 20.12.2018

Keräyksen toimeenpanoaika: 20.12.2018-01.04.2020

Keräyksen toimeenpanoalue: Turku

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerättävät varat osoitetaan Turun Toverit ry:n rahastoon, josta jaetaan erillisten hakuaikojen puitteissa tukea seuran ja sen yhteistyöseurojen vähävaraisille harrastajille. Rahastoon kerätyt varat käytetään ainoastaan rahaston säännöissä ilmoitettuun tarkoitukseen.

Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: Tarpeen mukaan alkaen keväästä 2019.

Käytännön toimeenpanija: Turun Toverit ry   
Lisää uutisia
TuTo ry
«  Huhtikuu   »
Kategoriat